Warunki konieczne do prowadzenia pojazdu.

 • Wynajęty pojazd może być używany przez każdego obywatela kraju od 21 roku życia, który posiada ważne prawo jazdy na terytorium Gruzji (nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy).
 • Jeśli pojazd zostanie zwrócony z mniejszą ilością benzyny niż wymieniona w umowie najmu, Najemca zostanie obciążony opłatą za tankowanie w wysokości 1,00 EURO za litr.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie wynajętego samochodu spowodowane użyciem innego rodzaju benzyny.
 • Car rent in Georgia będzie wymagał kary pieniężnej w wysokości 300,00 USD, w przypadku zgubienia dokumentów lub kluczy samochodowych.

Dzierżawca Jest Zobligowany Do

 • Dostarczeniu pojazd u najemcy w zamówionym miejscu i czasie
 • Oddaniu do użytku pojazdu w dobrym stanie.
 • Ubezpieczenia pojazdu
 • W przypadku awarii technicznej pojazdu wynajmujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy najemcy (kierowcy) w drodze umowy.

Wynajmujący Jest Zobligowany Do:

 • Prowadzenia pojazdu w stanie trzeźwym
 • Kontroli wskaźników wody i oleju podczas jazdy.
 • Przestrzegania zasad i norm przewidzianych w ustawodawstwie gruzińskim
 • Zwrotu samochodu w stanie oryginalnym
 • W nieoczekiwanych przypadkach (transport samochodu, rozbój, kradzież, klęska żywiołowa itp.) Należy niezwłocznie skierować sprawę do organów ścigania (numer 112).
 • Podczas jazdy można spodziewać się wystąpnienia sprawy ubezpieczeniowej, koszty szkód wyrządzonych przez winnego kierowce będą wypłacane najemcy.
 • Najemca” jest zobowiązany powiadomić firmę o czasowym opóźnieniu w korzystaniau z samochodu na 24 godziny wcześniej, w przeciwnym razie zostanie obciążony opłatą w wysokości 10,00 USD za każdą godzinę opóźnienia.
 • Jeśli „Najemca” nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy, a pojazd nie został zwrócony bez uprzedniego powiadomienia spółki w ciągu 3 godzin od upływu terminu ważności ustalonego w umowie, firma jest zobowiązana do przekazania informacji właściwym organom do wyszukiwania pojazdu.
 • „Najemca” zgadza się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność i zwrócić pełną stratę, jeśli jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, który został potwierdzony przez patrol policji. Ubezpieczenie nie rekompensuje wynajętej opony samochodowej, zawieszenia, silnika, skrzyni biegów i mostów, itp. jeżeli jest to spowodowane zaniedbaniem kierowcy i nie jest związane z wypadkiem drogowym. W przypadku zakłóceń technicznych pojazdu kierowca (ten, który wynajmie samochód) zapłaci 20% wartości rynkowej samochodu plus kaucja ubezpieczeniowa.
 • Stosunki między właścicielem a najemcą reguluje Traktat i ustawodawstwo gruzińskie

Rezerwacja

 • Możesz dokonać rezerwacji online przez stronę www.carrentingeorgia.ge - zgodnie z warunkami witryny
 • Rezerwacja jest dostępna 24 godziny na dobę - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Rezerwacja przez telefon jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - (+995) 555 53 49 49 / 593 71 56 25
 • Rezerwacja telefoniczna lub mailowa wymaga weryfikacji przez najemcę (doslownie) lub na piśmie .
 • Rezerwacja może zostać anulowana 24 godziny wcześniej.

Warunki Płatności

 • Wypozyczający nie wymag a depozytu.
 • 100 % wpłaty zaliczki w momencie rozpoczęcia zamówienia samochodu
 • W momencie rezerwacji, możliwe jest wpłacenie zaliczki w wysokości 40% (z przelewami bankowymi) na żądanie dzierżawcy.

Opłata Za Wynajem Nie Zawiera

 • Mycia samochodu po powrocie.
 • Płatności za parkiowanie.
 • Kosztów paliwa na okres wynajmu samochodu.
 • Uszkodzeń pojazdu, które nie są objęte ubezpieczeniem lub nie zostały zgłoszone firmie ubezpieczeniowej i policji.
 • Straty dokumentów, kluczy i tablic rejestracyjnaych samochodu.

Warunki ubezpieczenia

 • Kierowca musi mieć ukończone co najmniej 21 lat i posiadać odpowiednie prawo jazdy.
 • z ubezpieczeniem samochodu jesteś zabezpieczony od następujących ryzyk:
 • wypadek drogowy; kradzież, kradzież lub rabunek ; wybuch pożaru; wandalizm; spadające obiekty; klęski żywiołowe (w tym trzęsienie ziemi, grad); Akcesoria; trzecie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (mtpl)
 • Instrukcje dotyczące działań w przypadku wypadku pojazdu ubezpieczonego:
 • Nie należy przenosić pojazdu z miejsca zdarzenia; po wystąpieniu incydentu wezwij patrol policji aby zarejestrować incydent - 112! Zadzwoń na infolinię naszego call-center: +995 32 2 505 111 obsługiwaną przez grupę ubezpieczeniową GPI Vienna.