Pravidlá A Podmienky Pre Vodiča Vozidla

 • Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny od veku 21 rokov, a má na území Gruzínska platný vodičský preukaz (nevyžaduje sa medzinárodný vodičský preukaz).
 • Minimálna doba prenájmu vozidla je 1 deň / 24 hodín.
 • Spoločnosť dodáva automobilu plnú nádrž a vracia aj „zamestnávateľa“.
 • Ak je vozidlo vrátené s menším množstvom paliva, ako je uvedené v zmluve o prenájme, nájomcovi bude účtovaný poplatok za službu tankovania 1,00 USD za liter. Nájomca je plne zodpovedný za škodu prenajatého vozidla spôsobenú používaním iného typu paliva.
 • „CAR RENT IN GEORGIA“ bude účtovať pokutu vo výške 300,00 USD, v prípade stratených dokumentov alebo kľúčov od auta.

Prenajímateľ je povinný

 • Pristaviť vozidlo na vopred dohodnuté miesto včas.
 • Vozidlo musí byť v dobrom stave.
 • Vozidlo musí byť poistené.
 • V prípade technických závad Prenajímateľ je povinný poskytnúť pomoc nájomcovi.

Nájomca je povinný

 • Vodič nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku.
 • Počas jazdy kontrolovať ukazovatele vody a oleja.
 • Dodržiavajť pravidlá a normy cestnej premávky stanovené gruzínskou legislatívou.
 • Vrátiť vozidlo v v takom stave, v akom ho na začiatku od prenajímateľa prebral.
 • V prípade vzniku akýchkoľvek nepredvídaných okolností (autonehoda, lúpež, krádež, prírodná katastrofa, atď.) okamžite kontaktujte linku 112.
 • Ak nájomca spôsobí škodu tretej osobe na jeho vozidle, inom majetku alebo zdraví , nesie nájomca v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu.
 • V prípade oneskoreného vrátenia vozidla je nájomca povinný oznámiť spoločnosti o omeškaní, a to 24 hodín vopred, inak mu bude účtovaný poplatok 10,00 USD za každu hodinu.
 • Ak "Nájomca" nesplnil záväzky vyplývajúce zo zmluvy a vozidlo nebolo vrátené bez predchádzajúceho oznámenia o omeškaní do 3 hodín po uplynutí dohodnutého času stanoveného v zmluve, spoločnosť je povinná poskytnúť informácie príslušným orgánom. pre vyhľadávanie vozidla.
 • „Nájomca“ sa zaväzuje prevziať plnú zodpovednosť a uhradiť plnú náhradu škôd. ak sa nachádza pod vplyvom alkoholu alebo drog. Poistenie nepokrýva všetky náklady za pneumatiky, motor, prevodovku a mosty atď. , ak je spôsobená nedbalosťou vodiča a nie je to spojené s dopravnou nehodou. Nájomca je v prípade úplného zničenia alebo odcudzenia vozidla povinný uhradiť prenajímateľovi rozdiel medzi výškou nadobúdacej ceny vozidla a výškou plnenia poisťovn V prípade úplnej straty zamestnávateľ zaplatí 20% z trhovej hodnoty poistného trhu.
 • Vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadi zmluvou a gruzínskou legislatívou.

Rezervácia

 • Online rezerváciu môžete urobiť na adrese www.carrentingeorgia.ge podľa podmienok uvedených na stránke
 • Rezervácia je počas 24 hodín denne - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Rezervácia je možná na teledonnom čisle: 24/7 - (+995) 555 53 49 49 / 593 71 56 25
 • Rezervácia telefonicky alebo e-mailom musí byť písomne spätne potvrdená prenajímateľom.
 • Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred.

Platobné Podmienky

 • Prenajímateľ nevyžaduje vklad.
 • 100% záloha v čase začatia objednávky vozidla.
 • V čase rezervácie je možné 40% zálohu (s bankovým prevodom) požadovanú nájomcom.

Poistné Podmienky

 • Držiteľ vodičského oprávnenia príslušnej skupiny musí mať najmenej 21 rokov.
 • Poistenie pokrýva nasledujúce riziká:
 • autonehoda; Larceny, krádež alebo lúpež; požiar, výbuch; vandalizmus; padajúce predmety; prírodné katastrofy (vrátane zemetrasenia, krupobitia); Poistenie zodpovednosti za škodu (TTPL).
 • V prípade nehody
 • nepremiestňujte vozidlo z miesta nehody. Ihneď zavolajte hliadkovú políciu na telefonnom čisle – 112. Kontakt na horúcu linku nášho call-centra: +995 32 2 505 111. Poisťovňa GPI Vienna Insurance Group.